Vẩy khế non rồi đâm nhè nhẹ, chỉ có tại ShowBuaZ.Com

Server VIP (tốc độ cao)