Ngoài trời thì đổ mưa Trong nhà thì đổ nước, chỉ có tại ShowBuaZ.Com

Server VIP (tốc độ cao)