MB của tôi đã sóc lọ bằng vếu như thế đó, chỉ có tại ShowBuaZ.Com

Server VIP (tốc độ cao)