Gác trọ 2 người, Nút cán từ phía sau, chỉ có tại ShowBuaZ.Com

Server VIP (tốc độ cao)