Em ngoáy khá dẻo, chỉ có tại ShowBuaZ.Com

Server VIP (tốc độ cao)