Em học sinh, Phá hàng cực mạnh, chỉ có tại ShowBuaZ.Com

Server VIP (tốc độ cao)