Em học sinh 2k04 lần đầu làm chuyện ấy, chỉ có tại ShowBuaZ.Com

Server VIP (tốc độ cao)