Em chỉ thích bị đâm từ phía sau thôi, chỉ có tại ShowBuaZ.Com

Server VIP (tốc độ cao)